¿Quieres más información? contacta

Contacta con tu agente

Josep Piris

Conoce nuestras coberturas

Responsabilitat Civil Obligatòria i Voluntària

Danys personals i materials causats a Tercers pel vehicle assegurat per fets derivats de la circulació del mateix.

Trencament de llunes

Garanteix la reparació o reposició de les llunes del parabrisa, finestretes laterals, lluneta posterior, sostre translúcid fix, davant un dany aliè.

Assistència en viatge les 24h del dia i des del Quilòmetre 0

Garantim el servei d'atenció, tant als ocupants com al vehicle, dels possibles contratemps que puguin sorgir-te en la carretera.

Defensa jurídica

S'inclouen els honoraris professionals, la reclamació de danys i la defensa de l'Assegurat en procediments judicials derivats de fets de la circulació.

Accidents personals del conductor

Accidents personals del conductor

Lliure elecció de taller

Xarxa de Tallers Premium seleccionada amb especial cura per assegurar que els nostres clients rebran el servei que es mereixen.

Vehicle de substitució

Per accident i robatori del vehicle assegurat.