¿Quieres más información? contacta

Contacta con tu agente

Josep Piris

Conoce nuestras coberturas

Incendi i altres danys

Incendi, fenòmens atmosfèrics, danys elèctrics, vessament o fuita d'instal·lacions d'extinció i líquids diferents a l'aigua i danys per acció de la calor.

Danys per gelada

Cobreix els danys produïts al continent com a conseqüència de trencament o rebentada de les conduccions o dipòsits d'aigua, així com les despeses de localització i lampisteria, tot i que no arribin a produir-se danys per vessament d'aigua.

Danys per aigua

Pluja i inundacions, rebentada de conduccions i aparells, omissió tancament d'aixetes, cerca, localització i reparació, conservació de conduccions d'aigua (goteres, filtracions i desembossament).

Trencaments

Vidres, llunes, vidrieres i miralls, metacrilat, aparells sanitaris i aigüeres, fogons i tapes de pedra natural o artificial, placa vitroceràmica o inducció.

Reposició de claus i panys

Queda coberta la reposició de claus i panys, incloses les portes d'accés a altres dependències, per extraviament o altres motius.

Robatori d'objectes de valor especial

Cobertura que protegeix aquells objectes amb valor unitari superior a 3.000 euros, com a tapissos, quadres, catifes, col·leccions o objectes artístics o històrics.

Béns a tercers

Garantim els danys materials que sofreixi un tercer, que no convisqui habitualment en el teu habitatge, per un sinistre d'Incendi i Robatori.

Responsabilitat civil de l'habitatge

Queden cobertes les indemnitzacions pecuniàries per danys corporals i/o materials involuntàriament causats a tercers en el teu habitatge.